Celje II.- Spodnji grad
grad
14.stoletje
Celje
ohranjen objekt

Celjski spodnji grad (Cilli) je verjetno nastal iz nekdanjega vovbrškega stolpastega dvora omenjenega že leta 1323. Dvor so v drugi polovici 14. stoletja celjski grofje prezidali v rezidenco, ko je njihova rodbina izumrla, je bil spodnji grad sedež celjskega vicedoma.Leta 1457 ga je v bojih zaa celjsko dediščino oplenil Jan Vitovec, nato pa je prešel v roke Habsburžanov. V drugi polovici 16. stoletja so grad temeljito obnovili, leta 1751 pa poslopje spremenili v vojašnico, po požaru konec 18. stoletja pa temeljito obnovili. Med obema vojnama je bila v spodnjem gradu kasarna kralja Petra Velikega Osvoboditelja, po drugi svetovni vojni pa vojašnica Slavka Šlandra. Spodnji grad so po letu 1984 podrobneje raziskali in obnovili.

Kronologija