Celje I.
grad
12.stoletje
Celje,Zagrad (Grajski hrib)
razvalina

Naslov slike:
Slika: od

Grad Celje (Cilli) je najverjetneje pozidal okoli leta 1130 savinjski mejni grof Guenther Hohenwart-Pozzuol iz rodbine Vovbrških, nato pa so ga dedovali Vovbrški grofje. Leta 1185 je kot lastnik omenjen Bernhard iz Celja,leta 1241 vitez Hiltprando de Cilli,leta 1311 Rudolf in Ortolf von Cilli,leta 1314 kastelan Henrik Wanchaumer,grad pa izrecno omenjen šele leta 1323. Leta 1333 so ga med boji za vovbrško dediščino pridobili gospodje Žovneški,kasnejši grofje in knezi Celjski, ki je bil do smrti zadnjega celjskega kneza sedež te rodovine. Po uboju kneza Ulrika Celjskega leta 1456 v Beogradu se je končal vzpon te rodbine, po njegovi smrti so Habsburžani grad upravljali prek grajskih glavarjev, ali pa ga dajali v zastavo. Leta 1750 je razpadajoči grad kupil grof Anton Gaisruck in ga začel rušit, da je imel gradivo za zidavo dvorca Novo Celje.Sredi 19. stoletja je grad prešel v deželno last.

Kronologija