Brode
dvorec
18.stoletje
Žalec,Vransko,Brode
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

V začetku 18. stoletja je Karel Žiga Pilpach sezidal dvorec Brode (Brode). Med lastniki so za Pilpachi omenjeni še po letu 1730 Franc Anton Steinacher, od leta 1738 Anton Solak, od leta 1741 Jožef p1. Charchesy, leta 1746 Karl Jožef pl. Curti in njegovi dediči, leta 1788 baron Mihael Evstahij Rastern, leta 1789 Jožef Bayer,in še več drugih. Pred drugo svetovno vojno pa je bil dvorec last Ljudske posojilnice in hranilnice v Celju. Danes so v Brodah stanovanja.

Kronologija