Brandisov dvorec
dvorec
18.stoletje
Rače-Fram,Fram
ohranjen objekt

Dvorec je leta 1796 pozidal grof Janez Brandis. Dvorec je bil od leta 1890 do 1912 v lasti grofa Sebastiana Krane-Matena, ki ga je predal hčeri grofici Ani Mariji von Krane baronici van Durr, nato pa je prišel v roke družine Žlahtič. Zdaj so v njem stanovanja in gostišče.

Kronologija