Borl
dvor
12.stoletje
Ptuj,Gorišnica,Dolane
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Grad Borl (Ankenstein) je morda nastal že v začetku 12. stoletja. Prvič pa je omenjen leta 1255 kot Anchenstain, ko ga je v fevd dobil gos­pod Friderik Ptujski. Rodbini gospodov Ptujskih so po letu 1438 zvrstilo več lastnikov. Leta 1481 ga je zavzel madžarski vojskovodja Viljem Fettauer in ga upravljal do leta 1488, ko ga je dobil v last baron Jakob Szekely de Khevendt. Szekelyji so imeli Borl do leta 1595, nato se je zopet zvrstilo več lastnikov. Grof Henrik Ludvik Thurn pa ga je leta 1639 prodal baronu Hansu Karlu Sauerju. Grofje Sauer so imeli Borl do leta 1801, ko so ga prodali knezu Stanislavu Poniatowskemu, od leta 1803 so gospoščino z gradom imeli grofica Jožefa Leslie roj. Wurmbrand in njeni dediči, po letu 1901 baronica Adalberta Kiibeck roj. Wurmbrand.Med 2. svetovno vojno so bili v gradu nacistično zbirno taborišče in gestapovski zapori. Po vojni je bilo v Borlu najprej mladinsko okrevališče leta 1952 so ga obnovili in je bilo do leta 1981 v njem letovišče in gostišče.

Kronologija