Blagovna
dvorec
17.stoletje
Šentjur pri Celju,Goriščica
ohranjen objekt

Dvorec Blagovna (Reifenstein) je iz nekdanje pristave Blagoneimb do leta 1618 last Hansa in Sigmunda Wagnerja, pred letom 1624 pozidal plemič Albert Dietrichstein. V drugi polovici 17. stoletja je Blagovno, priženil grof Gaisruck, leta 1720 jo je kupil grof Leopold Wurmbrand, po letu 1760 je stavbo s posestvom kupil celjski poštni mojster Gašper Andrej Jakomini, 1783 Johann Edler pl. Gadolla, nato Ignac pl. Mack, njegovi dediči pa so dvorec leta 1885 prodali vitezu Hugu Berksu. Med prvo svetovno vojno so v dvorcu bivali begunci, od leta 1927 pa je Blagovna last rodbine Gologranc.

Kronologija