Bežigrad
dvorec
17.stoletje
Celje,Bukovžlak
izginuli objekt

Naslov slike:
Slika: od

Leta 1666 je prvič omenjen dvorec Bežigrad (Wesehigrad) katerega lastnik je bil sodnik deželnega plemiškega sodišča Peter Lukretius de Apostolis. Leta 1704 ga je od vdove Marije Massern-Lautern kupil pater Gerhard za šentpavelski samostan, okoli leta 1766 pa je kupil baron Donat Diennersberg. Leta 1822 je kot lastnik omenjen Tomaz Gorišek iz Teharij, po letu 1870 je hitro menjal lastnike. Leta 1908 je dvorec kupila Hrvatsko-Slavonska parcelacijska banka, po letu 1916 pa industrialec Ivan Čater. Med drugo svetovno vojno so dvorec in posestvo zaplenili Nemci, po njej pa je Bežigrad prevzela jugoslovanska armada. Leta 1981 so razpadajoči dvorec podrli.

Kronologija