Betnava
dvorec
14.stoletje
Maribor
ohranjen objekt

Naslov slike:
Slika: od

Dvorec Betnava (Windenau) je nastal iz prvotnega dvora, omenjenega že leta 1319 kot Wintenaw last betnavskih gospodov, omenjenih v 14. stoletju katerih rodbina je izumrla leta 1491. V dvorec se je leta 1437 preselil Andrej Zusemski in okrog leta 1413 se je poročil z Lizo Wintnawer. Med poznejšimi lastniki so omenjeni Luka Szekely, ki je Betnavo kupil leta 1555 od svojega svaka Wolfa Engelberta Auersperga,ta jo je imel od 1542. Leta 1585 jo je kupil Maks pl. Khuenburg, 1587 Wolf Viljem pl. Herberstein, 1667 grof Johann Jakob Khicssl, od 1681 do 1728 je dvorec imela grofica Marija Eleonora Ursini-Rosenberg in od 1728 grof Franc Jakob Brandis, ta ga je tudi temeljito obnovil dvorec ker je leta 1685 pogorel. Leta 1854 je dvorec kupil baron dr.Erazem Jožef van Durr. Leta 1863 je Betnava postala letni dvorec lavantinske - mariborske škofije. Po drugi svetovni vojni je bil dvorec nacionaliziran in so bila v njem stanovanja

Kronologija