Auerjev stolp
stolp
13.stoletje
Žalec,Podlog v Savinjski dolini
izginuli objekt

Auerjev stolp (Auerhof) so imeli vitezi Auerji, ministeriali svobodnih gospodov Žovneških. Leta 1278 sta omenjena Henrik in Friderik von der Owe, leta 1439 pa ga je podrl celjski vojskovodja Jan Vitovec, ker se je Jošt Auer postavil na stran Habsburžanov. Zatem ga je imel v celjskem fevdu Andrej Grimschitzer, leta 1445 pa ga je dobil v fevd Peter Obračan.

Kronologija