Anderburg
grad
13.stoletje
Šentjur pri Celju,Podgrad
delni sledovi

Kot prva lastnika gradu Anderburg oz. Podgrad (Anderburg) sta leta 1247 omenjena viteza Lupold (Leopold) Ploštanjski in Sigmar de Anderburch (Žamerški). Pred letom 1276 je Anderburg protipravno zasedel Seifrid Gallenberg iz Mekinj, a ga je moral vrniti krški škofiji. Za Anderburškimi so na gradu gospodovali krški kastelani. Leta 1492 je omenjen Andrei pl. Wespriach, leta 1499 Simon pl. Ungerspach, leta 1612 je Anderburg kupil Felicijan pl. Wagen, leta 1620 pa Žiga Lichtenberški. Grad je porušil Jan Vitovec leta 1438, a so ga obnovili, dokončno pa je propadel po požaru sredi 17. stoletja.

Kronologija