Zemon
gradič
17.stoletje
Ilirska Bistrica, Dolnji Zemon
ohranjen objekt

Gradič Zemon (Semenhof) je bil v 17. stoletja, ko so ga pozidali v lasti p1. Marastonijev, zatem je leta 1740 omenjen baron Jakob Oberburg, leta 1804 pa so ga z ženitvijo pridobili grofje Scriboni-Rossi in v lasti te rodbine in njihovih dedičev je bil do druge svetovne vojne.V gradiču so danes stanovanja.

Kronologija