Zanigrad
dvorec
16.stoletje
Koper, Hrastovlje,Zanigrad
razvalina

V zapuščenem zaselku Zanigrad so razvaline nekdanjega dvorca Zanigrad (Xuonigrat), pozidanega v beneškem slogu, naslednika prvotnega trdnjavskcga kastela iz 12. stoletja, ki je bil porušen v bojih s Turki konec 15. stoletja. Dvorec so pozidali v 16. stoletju.

Kronologija