Vogrsko II.
dvorec
16.stoletje
Nova Gorica,Vogrsko
ohranjen objekt

Prvotno poslopje dvorca Vogrsko je bilo sezidano v prvi polovici 16. stoletja, okoli leta 1760 pa so grofje Attems-Culot predelali renesančno stavbo. Leta 1770 je Vogrsko kupila rodbina Bosizio, ki je konec 19. stoletja obubožala, dvorec pa je začel propadati. Takrat je bil grajski oskrbnik Jožef Beltram, ki je leta 1887 postal prvi vogrski župan. Leta 1906 je dvorec kupil goriški trgovec Colotti, tri leta pozneje pa baron Cope iz Rima, ki je Vogrsko obnovil. Med prvo svetovno vojno so v njem bivali italijanski vojaki, nato pa so se podrle strehe in en stranski trakt. Zadnji lastnik je bil Franc Murovec, ki se je odselil v ZDA. Septembra 1943 so partizani v dvorec navozili zaplenjeno in odvrženo orožje, pred veliko ofenzivo pa so ga Nemci ko­nec septembra 1943 požgali. Po vojni je dvorec propadal, pred leti pa so razdejano Vogrsko pričeli obnavljati.

Kronologija