Vogrsko I.
grad
12.stoletje
Nova Gorica,Vogrsko
ohranjen objekt

Goriški fevdniki gospodje Vogrski so v 12. stoletju zgradili grad Vogrsko (Ungerspach). Leta 1180 je omenjen vitez Albert de Ungrispach, grad pa šele 1279 kot castrum Ungerspach. Po smrti Simona Ungrispacha leta 1511 je Vogrsko s poroko pridobil Henrik pl. Egkh, nato so bili konec 16. stoletja lastniki grofje Heys von Khuenburg, v naslednjem stoletju grofje Coronini-Cronberg in grofi Edlingi, nazadnje pa baroni de Tacco. Edlingi so leta 1710 grad temeljito prenovili in ga spremenili v udobno rezidenco. Vogrsko so leta 1309 oplenili in požgali vojščaki oglejskega patriarha, leta 1508 pa so ga za krajši čas zasedli Benečani. Leta 1908 je grajsko poslopje s pristavo kupil okrajni šolski svet v Gorici in v njem uredil šolo. Med prvo svetovno vojno so v gradu nekaj časa bivali avstrijski vojaki, takrat je bil grad zaradi bombardiranja tudi skoraj povsem uničen. Od konca prve svetovne vojne pa do danes je v predelanem nekdanjem palaciju osnovna šola.

Kronologija