Višnjevek
grad
13.stoletje
Goriška Brda,Višnjevik
delni sledovi

Leta 1258 so na gradu omenjeni bratje Giglen, Friderik, Viljem in Filip z Višnjevka, ministeriali oglejskega patriarha, ki je takrat v virih označen kot castrum. Zadnjič srečamo viteze z Višnjevka leta 1296. Kasneje je Višnjevek prešel v goriške roke, zadnjič pa je omenjen leta 1471, ko je goriški grof Leonhard opuščeni gradič dal v fevd Vidu in Frančišku iz Dornberga. Že naslednje leto je imel Višnjevek v fevdu Anton z Višnjevka.

Kronologija