Vipava III.
stolp
14.stoletje
Vipava
izginuli objekt

Okoli leta 1380 sta brata Viljem in Janez Šteberška prodala celjskemu fevdniku Hennslu iz Vipave stolp ob Vipavi (turn bei dem wasser ze nydern Wippach). Morda gre za enega od vipavskih stolpov, selišč članov viteške posadke na starem vipavskem gradu, ali pa se navedba nanaša na Baumkircherjev turn

Kronologija