Vipava I.
grad
12.stoletje
Vipava
razvalina

Grad Vipava (Alt Wippach) so v 12. stoletju pozidali oglejski patriarhi. Leta 1154 je omenjen oglejski ministerial vitez Wiluinus de Wippach, grad pa šele leta 1275 kot castrum Wipaci superioris. Vipavski vitezi so na gradu gospodovali do srede 14. stoletja, nato pa je kot deželnoknežji fevd po letu 1343 pogosto menjal gospodarje. Leta 1275 je grad upravljal Ditmar iz Greifenfelsa, ki ga je leta 1316 odstopil zetom Rajnherju Schencku z Ostrovice. Leta 1320 je bil oglejski fevdnik Rainher Schenck z Ostrovice. Med zastavnimi lastniki ali lastniki so bili gospodje BeIopeški,grofje Celjski-Habsburžani so jim zastavili Vipavo leta 1357 in od leta 1487 baroni Herbersteini. Za Herbersteini so stari vipavski grad imeli grofje Thurn od leta 1557, baron Karel Lovrenc Lant­hieri od leta 1587 in grof Janez Friderik Trillegkh od leta 1633. Grad je razpadel v 17. stoletju.

Kronologija