Vikumberg
grad
12.stoletje
Hrpelje - Kozina,Krvavi Potok,Mihele
razvalina

Grad Vikumberg (Funfenberg) trdnjava istrskega mejnega grofa Ulrika Weimarskega, ki jo je leta 1077 oglejski patriarh dal v fevd goriškim grofom. Na gradu so gospodovali vitezi Vikumberški, leta 1124 je omenjen prvi gospod di Vicumbergo. Leta 1249 je goriški ministerial Almerik s Karsperga (Golca) opuščeni stolp prezidal v grad, ki ga je upravljala veja rodbine. Leta 1304 je omenjen Ottone di Vicumbergo, leta 1321 Anzelo de Veinchenbergo, leta 1336 pa Fridericus de Vinchimberch. Ti so izumrli pred letom 1420, grad pa je prešel pod upravo tržaške škofije in ga je leta 1571 pridobil tržaški meščan Antonio Wassermann. V vojnah z Benetkami je dvakrat prešel v njihove roke, porušen pa je bil med avstrijsko-napoleonovskimi vojnami.

Kronologija