Velike Žablje
dvorec
17.stoletje
Ajdovščina,Velike Žablje
ohranjen objekt

Dvorec Velike Žablje (Gross Sablie) je leta 1669 pozidal grof Antonio Lanthieri, graščak v Vipavi in na Rihemberku, ki je leta 1527 posodil cesarju Ferdinandu I. dvanajst tisoč goldinarjev in dobil v zastavo gospostvo Vipavo. Lanthieriji so Velike Žablje prodali po prvi svetovni vojni, saj je dvorec pred drugo svetovno vojno posedovala rodbina Persoglia. Po vojni so v dvorec naselili več stanovalcev in takrat so Velike Žablje začele tudi počasi propadati. Danes v zanemarjeni in razpadajoči stavbi, ki je na pol kmetija, živi še nekaj družin.

Kronologija