Turn pri Premu
dvorec
17.stoletje
Ilirska Bistrica,Gornja Bitnja
ohranjen objekt

Dvorec Turn (Thurn bei Bremb) je naslednik prvotnega stolpastega dvora premskih kastelanov pl. Rainov, nekdanjih oglejskih vitezov na štajerskem Gornjem gradu, ki so ga pozidali sredi 15. stoletja. Konec stoletja so ga pridobili vitezi Oberburgi s Prema, leta 1521 ga je kupil Bernardin pl. Raunach, leta 1620 Anton pl. Leo, sredi 17. stoletja pa knez Franc Anton Porzia. Konec 16. ali v začetku 17. stoletja so Raunachi opustili razdejano poslopje in v neposredni bližini postavili današnji dvorec. Po letu 1760 je poslopje prešlo v meščanske roke.

Kronologija