Trilek
grad
16.stoletje
Ajdovščina
razvalina

Grad Trilek (Trillegkh) je bil pozidan v 16. stoletju. V prvi polovici 17. stoletja je bil njegov lastnik grof Janez Friderik Trillegkh, sicer pa lastnik številnih gospoščin na Kranjskem, nato je leta 1687 kot lastnik omenjen Janez Friderik Triller pl. Trillegkh. Sredi 18. stoletja je Trilek imel grof Franc Bernard Lamberg, ki ga je leta 1756 prodal Antonu Ludviku pl. Abramsbergu, leta 1880 pa je bilo posestvo zaradi stečaja prodano na dražbi in izbrisano iz deželne deske. Razpadajoči grad je leta 1880 kupil domačin Božič, posestvo pa je bilo priključeno vipavskemu gospostvu, ki ga je takrat imel grof Karel Friderik Anton Lanthieri.

Kronologija