Tolmin III.
dvorec
17.stoletje
Tolmin
ohranjen objekt

Dvor oglejskih patriarhov je leta 1292 sezidal patriarh Rajmund della Torre.

Kronologija