Štanjel III.
grad
16.stoletje
Komen,Štanjel
ohranjen objekt

Na gradu Štanjel (San Angelo) so med prvimi lastniki omenjeni fevdniki goriških grofov, plemiči Edlacherji in grofje Thurn. Od leta 1508 do 1810 so na Štanjelu gospodovali baroni Cobenzli. Ko je plemiška rodbina Cobenzl izumrla, so grad podedovali grofje Coronini iz Kromberka leta 1810, za njimi pa so bili graščaki pl. Zahony, grof Ritter, vitez Jožef Fabiani, grof Melzi, baron Sessel, dr. Ferrari iz Trsta in nazadnje pl. Marzentini. Naselje in grad Štanjel sta veliko pretrpela v svoji večstoletni zgodovini. Leta 1470 in 1481 so okoli divjali Turki, leta 1508 so ga za krajši čas zasedli Benečani, leta 1848 so grad zavzeli uporni tlačani, novembra 1944 pa se je v Štanjelu spopadla Kosovelova brigada z Nemci in je bil grad porušen.

Kronologija