Starkenfelsov dvorec
gradič
18.stoletje
Nova Gorica,Ajševica
ohranjen objekt

Starkenfelsov dvorec je bil pozidan v 19. stoletju. Prvotno poslopje so zgradili baroni Starkenfelsi konec 18. stoletja. Sedanji lastnik dvorca je rodbina Čebron, v njem pa so stanovanja.

Kronologija