Solkan I.
grad
13.stoletje
Nova Gorica,Solkan
delni sledovi

Grad Solkan je bil prazgodovinsko gradišče, nato rimska in poznoantična utrdba. Solkanski grad naj bi dal porušiti oglejski patriarh leta 1268, ker je Ulrik Solkanski umoril škofa Alberta, a so ga kmalu ponovno pozidali. Verjetno je dokončno propadel v 14. stoletju. Leta 1295 sta omenjena domini Vuluini in njegov sin Vricius de Salchano, leta 1296 Vrizgoy s sinom Fulcherusom de Salchano, leta 1314 Fulchero de Selchano, leta 1320 pa nobilis miles dominus Pelegrinus de Solchano.

Kronologija