Slap
gradič
17.stoletje
Vipava,Slap
ohranjen objekt

Leta 1220 naj bi se v Slapu naselili malteški vitezi, ki so baje pozidali grad Slap. Morda je na tem mestu res stal srednjeveški dvor, vendar arhivski zapisi govorijo o gospoščini šele konec 17. stoletja. Takrat je gradič imela Ana Margareta pl. Zwegkhenburg, leta 1758 ga je baron Lovrenc Flachenfeld prodal Juriju Antonu Radoviču, do leta 1818, ko je Slap kupil grof Mihael Coronini-Cronberg, pa se je zvrstilo več lastnikov. Po prvi svetovni vojni so Lanthieriji prodali gospoščino kmetijsko-vinarski šoli.

Kronologija