Skalnica
gradič
17.stoletje
Ilirska Bistrica,Jelšane
izginuli objekt

Grad Skalnica (Scalniza) je bil last pl. Bardarinijev in baronov Oberburgov, ki je pogorel leta 1687. Gospoščino z grajskimi razvalinami je baje kasneje z ženitvijo pridobil baron de Leo.

Kronologija