San Michele
grad
14.stoletje
Vipava,Erzelj (Tabor)
delni sledovi

Leta 1351 je omenjen grad San Michele, last oglejskega patriarha, ki so ga v drugi polovici 15. stoletja predelali v protiturški tabor. Grad so imeli v fevdu pl. Edlingi, med posestniki gospoščine pa je bila tudi rodbina Fabiani.

Kronologija