Rihemberk I.
grad
12.stoletje
Nova Gorica,Branik (Golec)
ohranjen objekt

Grad Rihemberk (Riffenberch) naj bi bil sezidan okoli leta 1230, upravljali pa so ga vitezi Rihemberški, fevdniki goriških grofov. Gotovo pa je prvotno grajsko poslopje stalo že konec 12. stoletja, saj se rihemberški vitezi pojavijo v zgodovini že leta 1188. Ko je rodbina Rihemberških izumrla, so goriški grofje oddajali grad v fevd različnim plemičem. Leta 1508 so ga za kratek čas zasedli Benečani med pohodom po Braniški dolini, kmalu zatem pa ga je dobil v fevd Janez pl. Neuhaus. Konec 16. stoletja je bil Rihemberk last avstrijskega nadvojvode Ferdinanda, ki ga je z gospoščino vred leta 1629 najprej zastavil, nato pa sedemnajst let pozneje prodal baronu Gašperju Lanthieriju. Rihemberk je bil last Lanthierijev in njihovih sorodnikov grofov Lanthieri-Lewetzov do konca druge svetovne vojne. Grad je pogorel februarja 1944, ko so partizani napadli dom­bransko posadko, ki se je vgnezdila v njem.

Kronologija