Renče
dvorec
17.stoletje
Nova Gorica,Renče
ohranjen objekt

Dvorec Renče (Rentschach) je omenjen šele leta 1410 kot haws vnd turn, že leta 1256 srečamo goriškega ministcriala viteza Romanusa de Renzach, nato pa leta 1288 še viteza Marquarda de Rencacho. Renški vitezi naj bi bili sorodniki Neuhausov z Novega gradu pri Ilirski Bistrici. Leta 1464 je grad od viteza Virgilija de Ranczano kupil Štefan pl. Hoffer, pozneje pa so na njem gospodovali grofje Heys von Khuenhurg omenjeni leta 1589, baroni Dornbergi, grofje Thurni in grofje Strassoldo, ki so grajsko stavbo v 17. stoletju predelali. Leta 1893 je dvorec kupila rodbina De Grazia. Poslopje je bilo porušeno med prvo svetovno vojno.

Kronologija