Ratečevo brdo
stolp
15.stoletje
Ilirska Bistrica,Prem (Gradišče)
izginuli objekt

Wolfgang von Oberburg deželnoknežji fevdnik na Premu in nekdanji oglejski vitez na štajerskem Gornjem gradu je pred letom 1498 pozidal stolp Ratečevo brdo (Thurn Radelseck). Kasneje so ga imeli lastniki gospostva Prem od leta 1521 pl. Raunachi, od okoli leta 1645 knez Franc Anton Porzia. Stolp je verjetno razpadel že v 18. stoletju.

Kronologija