Prvačina
gradič
14.stoletje
Nova Gorica,Prvačina
izginuli objekt

Zgodovinski viri omenjajo fevdalni sedež v Prvačini leta 1361 (hoff ze Priwatsch), ki so ga kot goriški fevd imeli vitezi z Rihemberka. Pozneje je bilo posestvo v lasti grofov Attemsov in Coroninijev, stavbo pa so predelali v večjo vilo.

Kronologija