Prem
grad
13.stoletje
Ilirska Bistrica,Prem
ohranjen objekt

Prem (Bremb) je bil last oglejskega patriarha, vendar so ga v fevdu imeli gospodje Devinski in grofje Goriški. Leta 1304 se je Hugon Devinski v premskem gradu več tednov upiral napadom močnih vojaških oddelkov, ki jih je vodil sam goriški grof Albert, vendar je klonil pred sovražnikovo premočjo. Gospoščina je sicer kmalu prešla nazaj v devinske roke, vendar pa so jo po letu 1399 upravljali sorodniki Devinskih grofje Walsee že kot goriški fevdniki. V 15. stoletju, leta 1483 so Habsburžani podedovali vse goriške posesti in Prem podelili v fevd najprej Oberburgom, nato pa pl. Hallerjem in leta 1521 toskanskim plemičem Raunachom. Med letoma 1810 in 1820 je v gradu bival okrajni komisar in sodnik Matej Lavrič. V minulem stoletju so knezi Porzia spremenili Prem v lovsko rezidenco, leta 1906 pa grad prodali Karlu Lenassiju. Pred leti obnovljena grajska stavba je bila po drugi svetovni vojni nacionalizirana.

Kronologija