Podvelb
gradič
16.stoletje
Ajdovščina,Col
ohranjen objekt

Graščino Podvelb (Gewelb) so v 16. stoletju pozidali baroni Flachenfeldi na temeljih rimske trdnjave in je dobila ime po grajskem oboku, ki se je vzpenjal prek sedanje ceste. Razpadajoči Podvelb so deloma podrli leta 1840.

Kronologija