Podbrje
dvorec
17.stoletje
Vipava, Podnanos
ohranjen objekt

Baron Janez Anton Rossetti je sredi 17. stoletja postavil dvorec Podbrje (Roseneck). Med lastniki so sredi 18. stoletja omenjeni še pl. Garzarolliji, po smrti Filipa Jakoba pl. Garzarollija po letu 1760 je del gospostva pripadel poštnemu mojstru v Vipavi Francu Andreju Šivicu pl. Schiwitzhofnu, drugi del gospoščine pa je podedovala Ana Marija pl. Garzarollshof. Leta 1784 je Franc Ksaver Schiwitz pridobil njen del, ki ga je takrat imel Gašper p1. Mildenhausen, in v lasti te rodbine je bil Roženek do leta 1921, ko ga je kupila rodbina Dolenc in ga posedovala do konca druge svetovne vojne. V zanemarjenem in razpadajočem poslopju so danes stanovanja.

Kronologija