Ozeljan
dvorec
17.stoletje
Nova Gorica,Ozeljan
ohranjen objekt

Dvorec Ozeljan (Osellam) je bil pozidan v 17. stoletju. Med lastniki so bili grofje Coronini, do leta 1928 pa ga je posedovala plemiška rodbina de Zuccatto. Nato so bili v njem kulturni dom in stanovanja.

Kronologija