Novi grad
grad
13.stoletje
Ilirska Bistrica,Podgrad (Stari grad)
skromna razvalina

Novi grad (Neuhaus) so v drugi polovici 13. stoletja pozidali goriški grofje, na njem pa so gospodovali njihovi ministeriali vitezi Carstbergi z Golca, ki so se preimenovali v Neuhause. Sredi 14. stoletja so ga goriški grofje zapisali kot doto groficama Elizabeti Babonid-Krupski in Ani Frankopan, nato pa je pripadel Trstu. Leta 1463 so Novi grad zasedli Benečani in ga dali v upravljanje koprskemu komunu, v gradu pa je bila beneška vojaška posadka. Grof Krištof Frankopan je na čelu cesarskih čet leta 1511 pregnal Benečane, zato mu je cesar Maksimilijan podelil novograjsko gospoščino v fevd. Kot deželnoknežji fevd so gospoščino upravljali razni oskrbniki in zakupniki. Leta 1620 je gospoščino in grad kupil grof Benvenuto Petazzi. Leta 1768 je razpadajoči grad kupil markiz Antonio Montecuccoli, ki je iz grajskih razvalin konec 18. stoletja pozidal večjo stavbo v vasi, ki so jo njegovi dediči 1850. leta prodali podgrajski občini.

Kronologija