Lože
grad
17.stoletje
Vipava,Lože
ohranjen objekt

Grad Lože (Leitenburg) so ga upravljali vitezi Leitenburgi. V drugi polovici 17. stoletja je Lože pridobil grof Janez Hip Cobenzl, Cobenzli so ga leta 1750 temeljito prezidali, leta 1810 ga je podedoval grof Mihael Coronini-Cronberg, v prvi polovici 19. stoletja točneje leta 1826 pa je grad kupil zdravnik dr. Jožef Mayer. Po drugi svetovni vojni je Evgen Mayer podaril posestvo in grad novo ustanovljeni sadjarsko-vinogradniški šoli. Po ukinitvi šole so bila v gradu stanovanja in skladiščni prostori kmetijske zadruge ter gostilna Jožeta Kmetiča. Grad je danes prazen in počasi propada.

Kronologija