Lorencan
stolp
14.stoletje
Hrpelje - Kozina,Beka
izginuli objekt

Stolpasto utrdbo grad Lorencan oziroma sv. Lovrenc (St. Lorenzo) avstrijskega nadvojvode Rudolfa so zgradili leta 1366, po letu 1419 je prešla v tržaške roke, v 18. stoletju pa so bili lastniki gospoščinice markizi Montecuccoliji s Socerba.

Kronologija