Kromberk
grad
17.stoletje
Nova Gorica,Kromberk
ohranjen objekt

Sedanji grad Kromberk (Cronberg) je naslednik stare stavbe, ki so jo v 13. stoletju pozidali gospodje Dornbergi, sprva goriški, nato pa deželnoknežji fevdniki. Vas in grad sta se nekoč imeno­vala Stran, sedanje ime pa sta dobila v začetku 17. stoletja, ko je gospoščino leta 1609 kupil goriški plemič Ivan Marija pl. Coronini. Kromberk so uporabljali le kot občasno rezidenco. V 19. stoletju je bil grad nenaseljen in je propadal, med prvo in drugo svetovno vojno pa je pogorel. Leta 1916 je grad prvič pogorel. Grof Viljem Coronini-Cronberg je pricel leta 1936 grad obnavljati, tako da se je dalo bivati v njem, ponovno pa je grad pogorel leta 1943, ko so ga požgali Nemci. Po drugi svetovni vojni je grof ViIjem začel s pomočjo zavezniške vojaške uprave grad obnavljati, obnova pa je bila prekinjena leta 1947, ko je Primorska pripadla Jugoslaviji. V Kromberku je bila sprva gozdarska šola, in v šestdesetih letih dokončno obnovili,kasneje so vanj prenesli tudi zbirke Goriškega muzeja.

Kronologija