Koseze
dvorec
13.stoletje
Ilirska Bistrica,Koseze
izginuli objekt

Leta 1292 in 1367 je omenjen grad Koseze (vest Edling), verjetno koseški dvor. V 14. stoletju so prvotne lastnike - koseze nasledili priseljenci iz nemških krajev Swabni, ki so se pričeli imenovati de Edlingen in so utrdbo upravljali kot goriški fevdniki. Leta 1403 je omenjen Henrik der Swab von Edling. Njihovi potomci so baje Edlingi, znana goriška plemiška rodbina.

Kronologija