Gravisijev grad
grad
18.stoletje
Koper,Bertoki
ohranjen objekt

Gravisijev grad je verjetno že v 18. stoletju pozidala koprska patricijska rodbina Gravisi. Baročni dvorec je bil po drugi svetovni vojni last kmetijskega kombinata, do nedavna pa je bilo v njem še nekaj stanovalcev. Leta 1991 ga je koprska občina prodala zasebniku. Novi lastnik je pričel s prenovo zanemarjenega in razpadajočega poslopja.

Kronologija