Gotnik II.
gradič
17.stoletje
Ilirska Bistrica,Zabiče
ohranjen objekt

Jurij p1. Steinberg s Kalca si je okoli leta 1630 postavil lovski dvorec Gotnik (Guettenegg), ki mu je okoliško prebivalstvo nadelo ime grad Boben. V začetku 18. stoletja je poslopje pogorelo, zato so baroni Lazzariniji pozidali novo stavbo in jo skupaj z gospoščino leta 1807 prodali rodbini Zambelli de Petris s Krka. Od leta 1881 do druge svetovne vojne je dvorec imela rodbina Fischer, od vojne naprej pa so v zanemarjenem poslopju stanovanja.

Kronologija