Dulna
dvorec
17.stoletje
Hrpelje-Kozina, Odolina
ohranjen objekt

Dvorec Dulna oz. Odolina (Mahrensfelt) je leta 1628 postavil Pupillo pl. Marenzi, oskrbnik na Novem gradu nad Podgradom. Leta 1685 ga je kupil grof Benvenuto Petazzi. Sredi 18. stoletja so baroni Marenziji ponovno postali lastniki Dulne, jo po letu 1823 prodali rodbini Cipelli, zadnji lastnik pa je bil grof Brigido iz Trsta. V 19. stoletju je dvorec prešel v meščanske oz. kmečke roke. Po drugi svetovni vojni so stavbo in zemljišče nacionalizirali ter uredili kmetijsko posestvo.

Kronologija