Dornberk
grad
11.stoletje
Nova Gorica,Tabor nad Dornberkom
skromna razvalina

Dornberk (Dornberg) je prvič omenjenem okoli leta 1086, nato pa šele leta 1256 in 1281. Grad so upravljali bavarski plemiči, dornberški gospodje, sprva oglejski, nato goriški vazali. Že leta 1125 srečamo viteza Bolfrana Dornberga, leta 1201 Heinricusa de Dornberhc, v začetku 13. stoletja brate Almerika, Henrika in Volkerja, leta 1326 pa Arnolda de Ornberch, sorodnika Vogrskih. V 14. stoletju so bili gradiščani vitezi z Rihemberka, leta 1347 je tako omenjen Ulrik Rihemberški. Grad je leta 1407 dobil v fevd grof Rabatta, leta 1796 pa so ga podedovali grofje Coronini. Grad je propadel v 17. stoletju.

Kronologija