Dobrovo
grad
16.stoletje
Goriška Brda,Dobrovo
ohranjen objekt

Dvorec Dobrovo (Dobraw) je najverjetneje nastal konec 13. stoletja. Leta 1323 sta omenjena viteza Rusmanus in Joannus de Dobrau, za njimi pa so v gradu gospodovali vitezi iz bližnje Fojane. Leta 1501 je cesar Maksimilijan I. Habsburgki prodal Dobrovo grofu Frideriku Colloredo-Walseeju, ki je na temeljih starega gradu pozidal novo grajsko poslopje. Grofom Colloredo so na Dobrovem sledili grofje Catterini-Erzberg, markizi Montecuccoliji, od leta 1838 do konca druge svetovne vojne pa so ga posedovali španski grofje Bagueri. Po drugi svetovni vojni je bila do leta 1947 v njem zavezniška vojaška uprava, nato šola in stanovanja. Dobrovo je bilo močno poškodovano med potresom leta 1976. Leta 1974 ga je prevzel v upravljanje Goriški muzej.

Kronologija