Črni Kal
grad
11.stoletje
Koper,Črni Kal
razvalina

Pozidan je bit verjetno že sredi 11. stoletja. Med beneško-avstrijsko vojno je oktobra 1511 grad zasedel grof Krištof Frankopan, ki se je že več kot leto prej utaboril s svojo vojsko nad Črnim Kalom. Leto dni so potekale manjše bitke, nato pa je Frankopan začel odločilni napad. Skoraj takoj so se pred sovražno premočjo predate vse beneške trdnjave, ki so na zahodni meji branile Koprsko: grad Mocco pri Trstu, Osp, grad Socerb, Črni Kal, Podpeč in Kubed. Po mirovnem sporazumu med Beneško republiko in Habsburžani deset let pozneje je pripadel socerbskemu gospostvu in bil z okrajem vred priključen deželi Kranjski. Tako je bil Črni Kal podrejen socerbskemu sodišču, od leta 1622 last grofov Petazzi.

Kronologija