Cerovo II.
stolp
13.stoletje
Goriška Brda,Dolnje Cerovo
izginuli objekt

Stolpasti grad Cerovo (Zeraw) v zgodovinski viri omenjajo leta 1252 in 1330. Sprva so ga upravljali goriški fevdniki vitezi Cerovski, sredi 14. stoletja točneje leta 1341 pa je bil kastelan Ulrik iz Gorice.

Kronologija