Cerovo I.
grad
13.stoletje
Goriška Brda,Gornje Cerovo
izginuli objekt

Na gradu Cerovo (Zeraw) so gospodovali goriški fevdniki vitezi Cerovski, ki so upravljali tudi stolp v Dolnjem Cerovem. Viteza Reimbota de Cerou srečamo že leta 1202, Henrika in Warientusa de Cerou leta 1243, gospoda Wer­ganda leta 1251, Churellusa de Cerou leta 1288, leta 1315 pa gospoda Ditmarja. Od druge polovice 14. stoletja so Cerovo upravljale razne plemiške rodbine, med njimi Saeligerji (vitez Peter do leta 1447), Ulrik Wiener in drugi. Pozneje je bila gospoščina Cerovo last grofov Attemsov in Coroninijev. Grad, omenjen leta 1447 kot haws Zerou, je dokončno razpadel v 19. stoletju.

Kronologija