Bartolomei
dvorec
18.stoletje
Nova Gorica
ohranjen objekt

Dvorec Bartolomei last rodbine de Bartolomei iz Gorice, je bil pozidan konec 18. stoletja. V lepo obnovljeni in delno predelani stavbi so prostori za razne dejavnosti.

Kronologija